Fundacja

Fundacji „Scientia et Progressus” powstała w celu prowadzenia działalności naukowej i oświatowo-kulturalnej, na najwyższym poziomie, z uwzględnieniem wysokich standardów etycznych, szczególnie w zakresie wspierania rozwoju nauki, upowszechniania wyników badań naukowych, oraz promocji wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Poza tym zamierzamy wspierać działania na rzecz promocji Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK, a także rozwoju społeczności lokalnych.