Wydawnictwo

Fundacja Scientia et Progressus rozpoczęła również działalność wydawniczą. Pierwsza z serii to „Debiuty Studenckie”. Będziemy tu publikować wysokiej jakości prace absolwentów, rozpoczynających swoją ścieżkę kariery naukowej. Priorytetem jest wysoki potencjał popularyzacji ciekawych wyników badań naukowych.