Konferencje

Udział w konferencjach:

 1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Międzyzdroje, 6-8 września 2001.
 2. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Międzyzdroje, 19-22 czerwca 2002.
 3. E-learning - analiza rozwiązań i wdrożeń, Poznań 4-5 grudnia 2002.
 4. Seminarium młodych pracowników dydaktycznych - aktywne formy kształcenia, Szklarska Poręba 26-28 marca 2003.
 5. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa teoria i praktyka gospodarcza, Międzyzdroje, 9-11 czerwca 2003.
 6. Młodzi pracownicy naukowi Szkół Bankowych a problemy gospodarki Polskiej, Szklarska Poręba 2004.
 7. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2004. Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka Gospodarcza, Międzyzdroje 17-19 czerwca 2004.
 8. Zarządzanie podmiotami i procesami gospodarczymi, Toruń 17 - 18 marca 2005.
 9. Zarządzanie Przedsiębiorstwem Przyszłości, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Instytutu Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Będlewo/k. Poznania, 13-15 kwietnia 2005.
 10. Młodzi pracownicy naukowi szkół bankowych a problemy gospodarki polskiej, Lądek Zdrój 10-12 maja 2005.
 11. Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw - Kopenhaga 17 - 19 maj 2005.
 12. XI Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów, Rozwój i polityka gospodarcza Polski w Unii Europejskiej, Sopot 13 - 15 czerwca 2005.
 13. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2005, Międzyzdroje 24 - 26 czerwca 2005.
 14. "Dlaczego inne kraje nas przeganiają?" Konferencja Naukowa Towarzystwa Ekonomistów Polskich, Warszawa 6 grudnia 2005.
 15. XII Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów: Rozwój gospodarczy i polityka spójności w UE, Będlewo 10-12.04.2006.
 16. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2006, Międzyzdroje 22 - 24 czerwca 2006.
 17. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa 2007, Międzyzdroje 21 - 23 czerwca 2007.
 18. Ekonomiści wobec problemów gospodarczych, Kobylnica 26-27 września 2007.
 19. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2008, Międzyzdroje czerwiec 2008.
 20. Innowacje finansowe, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, 21-23 września 2008.
 21. Międzynarodowa konferencja naukowa, Zarządzanie w XXI wieku. Koncepcje, trendy, problemy, 18-20 maja 2009, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy.
 22. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2009, Międzyzdroje czerwiec 2009.
 23. Seminarium naukowe: Międzynarodowe przepływy czynników produkcji, 17-18 września 2009, UMK Toruń (organizator).
 24. X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa, Uniwersytet Szczeciński, 19-21 czerwca 2010, Międzyzdroje.
 25. I Śląska Ekonomiczna Konferencja Naukowa "Kierunki rozwoju gospodarczego - Polska 2020, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 17 listopada 2010.
 26. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa, Uniwersytet Szczeciński, 19-21 czerwca 2011, Międzyzdroje.
 27. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie w warunkach kryzysu i rosnącej niepewności, Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń 18-20.04.2012.
 28. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa", Uniwersytet Szczeciński, 4-6.06.2012, Międzyzdroje.
 29. World Economics Association (WEA) Conferences, No. 1 2015, Ideas towards a new international financial architecture?, 15th May - 15th July, 2015.
 30. XIV International Scientific Conference "Tax Law and its Possibilities of Prevention of Tax Evasion and Tax Frauds", Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Law Department of Financial Law and Tax Law, Štrbské Pleso, Slovak Republic September 14 - 16, 2015.
 31. Konferencja naukowa "Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego", Instytut Ekonomiczny Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, Warszawa 7-8 października 2015 r.
 32. 32) Rozwój województwa kujawsko-pomorskiego. Perspektywy, szanse, zagrożenia. Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu, Toruń 5.03.2016.
 33. Administracja publiczna. Bezpieczeństwo państwa w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego, Katedra Systemu Politycznego UMK, Ostromecko 10-11.03.2016.
 34. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Innowacje dla Bezpieczeństwa i Zintegrowanego Rozwoju Polityka Społeczna – Ekonomia – Kapitał – Gospodarka” Kielce, 8 czerwca 2016 roku, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 35. Bezpieczeństwo. Wiedza praktyczna - dyscyplina nauki - kierunki studiów, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 9-10.06.2016.
 36. Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego, Warszawa 19 - 20 października 2016, Społeczna Akademia Nauk.
 37. Polska po wyborach, Wisła 27 - 28 października 2016, Uniwersytet Śląski.
 38. Kongres Bezpieczeństwa, Toruń 7 - 9 grudnia 2016, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa.
 39. Administracja publiczna, Kamień Śląski, Uniwersytet Opolski. Prowadzenie sesji nr 2.
 40. XIV Ogólnopolski Zjazd Katedr Ekonomii. Ekonomiczne wyzwania XXI wieku. Polska- Unia Europejska- Świat, 05-07 czerwca 2017 roku w Międzyzdrojach.

 41. I Interdyscyplinarny Zjazd Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa, UMK w Toruniu, Organizator i kierownik naukowy (28-29.09.2017).

 42. Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego, Warszawa 24-25.10.2017r., Społeczna Akademia Nauk.
 43. XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Partycypacja samorządu terytorialnego oraz grup dyspozycyjnych w kształtowaniu systemu bezpieczeństwa państwa, Uniwersytet Wrocławski, 10-11 maja 2018 r. Prowadzenie sesji plenarnej nr 4.
 44. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Bezpieczeństwo państw Europy Środkowej i Wschodniej w kontekście wzmocnienia wschodniej flanki NATO, Instytut Bezpieczeństwa Narodowego, Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Akademii Pomorskiej w Słupsku, 13-14.06.2018r. Członek Rady Naukowej.
 45. II Interdyscyplinarny Zjazd Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa, UMK w Toruniu, Organizator i kierownik naukowy (12-14.09.2018)
 46. VIII Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe, Łódź 19-20.09.2018r., Społeczna Akademia Nauk.
© 2006-2018 Piotr Siemiątkowski (last update: 19.09.2018, 18.00)