O mnie

prof. nadzw., dr hab. Piotr Siemiątkowski

zatrudnienie:

profesor w Katedrze Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Międzynarodowego na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Wykształcenie:

 • 1994-1999 studia licencjackie a później magisterskie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu
 • 2003 - doktorat na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu na temat: Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce, ich skala, struktura i wpływ na procesy rozwojowe
 • 2014 - studia podyplomowe "Menadżer Projektów Badawczo-Rozwojowych"
 • 2016 - habilitacja na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu na podstawie oceny dorobku naukowego i książki: Uzależnienie finansowe jako zagrożenie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa

  działalność naukowa:

 • Autorstwo lub współautorstwo kilkudziesięciu publikacji z zakresu szerokopojętych międzynarodowych stosunków gospodarczych
 • Współautor kilku podręczników akademickich
 • Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych
 • Członek International Society for Development and Sustaiability (Japan). Membership ID: M170178

 • Redaktor Naczelny "Torun International Studies" (Wydawnictwo Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu)
 • Associate Editor: "International Finance and Banking", Macrothink Institute, United States.
 • Sekretarz Redakcji "Roczników Naukowych Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu" (2000-2008)
 • Członek Redakcji: "Business and Economic Research", Macrothink Institute, United States, ISSN 2162-4860;
 • Członek Redakcji: "Research in Business and Management", Macrothink Institute, United States; ISSN 2330-8362;
 • Członek Redakcji: "International Finance and Banking", Macrothink Institute, United States;
 • Członek Redakcji: "Journal of World Economic Research", United States, Science Publishing Group, ISSN:2328-773X (Print), ISSN:2328-7748 (Online)
 • Członek Redakcji: "Economics", United States, Science Publishing Group,
 • Członek Redakcji: "Journal of Investment and Management", United States, ISSN:2328-7713 (Print), ISSN:2328-7721 (Online)

  działalność dydaktyczna:

 • Wykłady i ćwiczenia w zakresie: bezpieczeństwa ekonomicznego, bezpieczeństwa finansów publicznych, bezpieczeństwa społeczności lokalnych, logistyki w bezpieczeństwie, międzynarodowych stosunków gospodarczych, teorii organizacji i zarządzania, mikroekonomii, makroekonomii, ekonomii menadżerskiej, integracji gospodarczej w Europie, finansów międzynarodowych, inwestycji zagranicznych, międzynarodowych stosunków gospodarczych, podstaw logistyki, logistyki międzynarodowej, systemów gospodarczych, zachowań organizacyjnych i innych.
 • Seminarium licencjackie i magisterskie.
 • Prowadzenie zajęć metodą e-learningową na platformie Moodle.
 • Członek Komisji Dydaktycznej Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych
 • Członek Rady programowej kierunku Europeistyka (WSB Toruń)

  pełnione funkcje:

 • od 2008 Kierownik Zaocznego Studium Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • od 2010 Kierownik Zaocznego Studium Bezpieczeństwa Wewnętrznego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • od 2009 Członek Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu

  rady naukowe konferencji:

 • 2009 – Kierownik Naukowy Międzynarodowego Seminarium Naukowego: Międzynarodowe przepływy czynników produkcji, UMK w Toruniu
 • 2015 - International Conference on Economics, Management and Social Sciences (ICEMSS2015), Hangzhou, China, Dec. 8-9, 2015.
 • 2016 - International Conference on Economics, Finance and Management Science, Apr. 23-24, 2016; Hangzhou, China.
 • 2016 - 2nd International Conference on Economics, Management and Social Sciences Aug. 20, 2016 Dec. 8-9, 2016 Shanghai, China.
 • 2017 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Bezpieczeństwo publiczne w erze globalizacji - wymiar aksjologiczny i empiryczny, PWSZ Płock (29-30.11.2017)
 • 2017 - Kierownik Naukowy I Interdyscyplinarnego Zjazdu Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa, 28-29.09.2017, UMK w Toruniu
 • 2018 - Kierownik Naukowy II Interdyscyplinarnego Zjazdu Katedr i Zakładów Bezpieczeństwa, UMK w Toruniu, wrzesień 2018.

  inne:

 • 2018 - Ekspert Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA)
 • 2005 - Uczestnictwo w Kapitule III edycji Konkursu "Twoja Wizja Rozwoju Przedsiębiorczości", organizowanego przez Studenckie Forum BCC.
 • 2006 - Uczestnictwo w Kapitule IV edycji Konkursu "Twoja Wizja Rozwoju Przedsiębiorczości"
 • 2006 - Uczestnictwo w Kapitule Konkursu "Najlepsze zajęcia z Przedsiębiorczości"
 • ponad 120 wypromowanych prac licencjackich i magisterskich

  nagrody i wyróżnienia:

 • 2017 - Indywidualne wyróżnienie Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane w dziedzinie naukowo-badawczej
 • 2016 - Wyróżnienie indywidualne Rektora UMK za działalność organizacyjną
 • Create your own visited countries map or check out the JavaScript Charts.
  © 2006-2020 Piotr Siemiątkowski (last update: 9.1.2020, 13.00)