Materiały dla studentów

Dodatkowe zadania i materiały:

(proszę o zgłaszanie niedziałających odnośników)

Rozmiar: 171 bajtówZewnętrzne bezpieczeństwo finansowe państwa, Toruń 2017. - pełna wersja
Rozmiar: 171 bajtówEkonomiczne aspekty integracji wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej, Toruń 2015. - pełna wersja

Materiały dla studentów bezpieczeństwa wewnętrznego:

Książki:

Rozmiar: 171 bajtówO.Wasiuta, R.Klepka, R.Kopeć (red.),Vademecum bezpieczeństwa, Kraków 2018.
Rozmiar: 171 bajtówZ.Ciekanowski, J.Nowicka, H.Wyrębek (red.), Bezpieczeństwo państwa w obliczu współczesnych zagrożeń, Siedlce 2016.
Rozmiar: 171 bajtówM.Paździor, J.Trybulska, Ł.Wojciechowski, A.Żywicka (red.), Bezpieczeństwo państwa w XXI wieku. Podręcznik akademicki, Lublin 2018.
Rozmiar: 171 bajtówJ.Piwowarski, Nauki o bezpieczeństwie. Zagadnienia elementarne, Apeiron, Kraków 2016.
Rozmiar: 171 bajtówAdministracja publiczna w systemie bezpieczeństwa państwa, Warszawa 2017.
Rozmiar: 171 bajtówSłownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa 2008.
Rozmiar: 171 bajtówJ.Flis, H.Szafran (red.), Współczesne problemy bezpieczeństwa.
Rozmiar: 171 bajtówP.Chomentowski, Prawnokarne i organizacyjne elementy systemu antyterrorystycznego w Polsce, Białystok 2013.
Rozmiar: 171 bajtówStudia Bezpieczeństwa Narodowego 2016, nr 10.
Rozmiar: 171 bajtówP.Korzeniowski, Bezpieczeństwo ekologiczne jako instytucja prawna ochrony środowiska, Łódź 2012.
Rozmiar: 171 bajtówBezpieczeństwo w administracji i biznesie we współczesnym świecie. Część I, Gdynia 2011.
Rozmiar: 171 bajtówBezpieczeństwo w administracji i biznesie we współczesnym świecie. Część II, Gdynia 2011.
Rozmiar: 171 bajtówM.Żuber (red.), Katastrofy naturalne i cywilizacyjne. Dylematy współczesnego bezpieczeństwa, Wrocław 2011.
Rozmiar: 171 bajtówProblemy Transportu i Logistyki, nr 14, Szczecin 2011.
Rozmiar: 171 bajtówM.Mazur, Penalizacja prania pieniędzy, Warszawa 2014.
Rozmiar: 171 bajtówW.Pokruszyński, Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa państwa, Wydawnictwo WSGR, Józefów 2012.
Rozmiar: 171 bajtówA.Urbanek (red.), Wybrane problemy bezpieczeństwa. Dziedziny bezpieczeństwa, Wydawnictwo Społeczno-Prawne, Słupsk 2013.
Rozmiar: 171 bajtówA.Czupryński, B.Wiśniewski, J.Zboina, Bezpieczeństwo. Teoria-Badania-Praktyka, Józefów 2015.
Rozmiar: 171 bajtówBezpieczeństwo w dobie globalizacji
Rozmiar: 171 bajtówI.Lubimow-Burzyńska, Finanse publiczne, Zielona Góra 2014
Rozmiar: 171 bajtówZ.Stachowiak, S.Kurek, S.Kurek, Bezpieczeństwo ekonomiczne RP
Rozmiar: 171 bajtówM.Pietrasiak, T.Kamiński (red.), China goes global. Rosnące znaczenie Chin na arenie międzynarodowej, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012.

Artykuły:

Rozmiar: 171 bajtówR.Zięba, O tożsamości nauk o bezpieczeństwie.
Rozmiar: 171 bajtówP.Dziekański, Bezpieczeństwo ekonomiczne wyzwaniem współczesnego regionu
Rozmiar: 171 bajtówM.Plecka, Personalny wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego
Rozmiar: 171 bajtówR.Szczerbowski, Bezpieczeństwo energetyczne Polski
Rozmiar: 171 bajtówZ.Ciekanowski, Zagrożenia bezpieczeństwa państwa
Rozmiar: 171 bajtówIgor Protasowicki - publikacje

Pozostałe źródła:

Rozmiar: 171 bajtówBilans płatniczy RP
Rozmiar: 171 bajtówRynek finansowy w Polsce
Rozmiar: 171 bajtówKNF, Raport o funkcjonowaniu polskiego rynku finansowego
Rozmiar: 171 bajtówNBP, Rozwój systemu finansowego w Polsce
Rozmiar: 171 bajtówUstawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 885, z późn. zm.)
Rozmiar: 171 bajtówM.Górnisiewicz, R.Obczyński, M.Pstruś, Bezpieczeństwo finansowe w bankowości elektronicznej, KNF, Warszawa 2014.
Rozmiar: 171 bajtówPublikacje prof. L.Balcerowicza.

Rozmiar: 171 bajtówArchiwum Zeszytów Naukowych Akademii Obrony Narodowej.
Rozmiar: 171 bajtówBezpieczeństwo przedsiębiorstwa w sytemie gospodarczym, Warszawa-Łódź 2014.
Rozmiar: 171 bajtówBezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - uwarunkowania XXI wieku, Warszawa-Łódź 2011.
Rozmiar: 171 bajtówBezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - uwarunkowania XXI wieku, Warszawa-Łódź 2010.
Rozmiar: 171 bajtówM.Rosińska-Bukowska, Najpotężniejsze korporacje współczesnego świata.
Rozmiar: 171 bajtówPrzegląd Więziennictwa Polskiego - pełne wydania czasopisma

Ekonomia menadżerska

Rozmiar: 171 bajtówZadanie z rozwiązaniem (9.11.2011)

Mikroekonomia

Wytyczne na zajęcia z ekonomii

Rozmiar: 171 bajtówWytyczne na zajęcia z ekonomii v.1.0 (4.12.2012)

Materiały z zajęć z ekonomii (WPiSM - od 18.10.2012)
Rozmiar: 171 bajtówRynek
Rozmiar: 171 bajtówElastyczność
Rozmiar: 171 bajtówPodstawy teorii konsumenta (+rozwiązanie kilku zadań z elastyczności, w tym 3.28)
Rozmiar: 171 bajtówPopyt konsumenta
Rozmiar: 171 bajtówPodstawy decyzji producenta
Rozmiar: 171 bajtówKoszty produkcji
Dodatkowe materiały na zajęcia z konkurencji doskonałej:
Monopol pełny:
Rozmiar: 171 bajtówInterpretacja wykresu równowagi 9.2
Rozmiar: 171 bajtówInterpretacja wykresu równowagi 9.3
Rozmiar: 171 bajtówWykresy do zadań (wydruk na zajęcia zad. 9.4)
Pozostałe

Rozmiar: 171 bajtówBilans patniczy - NBP
Rozmiar: 171 bajtówKonkurencja doskonała
Rozmiar: 171 bajtówMonopol
Rozmiar: 171 bajtówZałożenia modeli - podsumowanie

Rozmiar: 171 bajtówMurray Rothbard: Co rząd zrobił z naszym pieniądzem? - w przekładzie Instytutu Misesa

Makroekonomia

Rozmiar: 171 bajtówBilans patniczy - NBP

Rozmiar: 171 bajtówNajnowsze dane makroekonomiczne - Ministerstwo Finansów

Rozmiar: 171 bajtówLudvig von Mises - Wolność i własność - w przekładzie Instytutu Misesa

Rozmiar: 171 bajtówMinimum materiału na kolokwium z makroekonomii
Rozmiar: 171 bajtówUstroje gospodarcze

Rozmiar: 171 bajtówFrédéric Bastiat: Przeklęty pieniądz - w przekładzie Instytutu Misesa

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Rozmiar: 171 bajtówLiteratura do MSG

Przydatne materiały:

Rozmiar: 171 bajtówprof. L. Balcerowicz, Państwo socjalne kulą u nogi

Inne materiały:

Rozmiar: 171 bajtówInstrukcja rejestracji w systemie "Moodle"

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne:

Rozmiar: 171 bajtówPolska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
Rozmiar: 171 bajtówWorld Investment Report 2005 (Światowy Raport Inwestycyjny)
Rozmiar: 171 bajtówPozostałe raporty inwestycyjne - lata 1990-2007
Rozmiar: 171 bajtówPolska jako miejsce lokowania inwestycji niemieckich. Przewagi lokalizacyjne w stosunku do Niemiec, 2005

© 2006-2019 Piotr Siemiątkowski (last update: 23.10.2019, 15.00)