Dydaktyka

WYBRANE WYTYCZNE ZWIĄZANE Z DYDAKTYKĄ
Zasady prowadzenia zeszytu:
Rozmiar: 171 bajtówPodstawowe zasady prowadzenia zeszytu

Szablon projektu:
Rozmiar: 171 bajtówSzablon projektu BSL
Rozmiar: 171 bajtówLinki do ankiet wg powiatów

Rozmiar: 171 bajtówSzablon projektu LwB

Dyżury:
 • Wszelkie kwestie organizacyjne, zapytania itp. wyjaśniamy na dyżurach. Terminy dyżurów podawane są do wiadomości studentów w internecie, miejsce ustala Wydział. Zasadniczo z uwagi na brak czasu nie odpisuję na maile. Kontakt mailowy jest możliwy, jednak po wcześniejszym uzgodnieniu z wykładowcą. Dyżur pozostaje podstawową formą kontaktu!
Standardy przygotowania prezentacji multimedialnej na zajęcia
 • Standardy techniczne
  • 1. prezentacja służy głównie do prezentacji struktury przemówienia oraz zaprezentowania multimediów (fotografie, schematy, wykresy, tabele, filmy itp.)
  • 2. niedopuszczalne jest wyświetlanie w prezentacji slajdu szczelnie wypełnionego wyłącznie tekstem
  • 3. należy przemyśleć dobór kolorów, aby slajdy były dobrze widoczne
 • Standardy prezentowania
  • 1. niedopuszczalne jest odczytywanie tekstu ze slajdu lub kartki
  • 2. do wystąpienia należy się solidnie przygotować
  • 3. trzeba wiedzieć o czym się mówi
Przygotowanie pracy zaliczeniowej
 • Praca zaliczeniowa powinna spełniać kilka podstawowych kryteriów (można wykorzystać: Szablon projektu):
  • Strona tytułowa zawierająca
   • Imię i nazwisko
   • numer indeksu, tryb studiów, ew. numer grupy
   • nazwę przedmiotu
   • tytuł pracy
  • Spis treści
   • Każda praca powinna posiadać odpowiednią strukturę, która generalnie zawiera się w tradycyjnym układzie: wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Struktura pracy powinna odzwierciedlać treści zgodne z tematem
  • Spis wykorzystanyc źródeł
   • Na końcu pracy umieszcza się spis wykorzystanych przy pisaniu źródeł w podziale na książki i czaspisma, źródła statystyczne, źródła prawne oraz źródła internetowe
  • Estetyczne "opakowanie"
   • Dodatkowym atutem pracy jest estetyczne opakowanie, tzn. alternatywnie: zbindowana, umieszczona w tzw. koszulce, w teczce itp.
  • Wersja elektroniczna
   • Wersji elektronicznej nie dostarczamy indywidualnie!!! Starosta grupy gromadzi pliki z pracami, w wyznaczonym terminie nagrywa na płytę CD i dostarcza wykładowcy. Pliki powinny posiadać odpowiednie nazwy, np: jeśli student nazywa się Jan Kowalski plik z jego pracą ma nazwę: kowalski_jan.
  • Najważniejsza zasada!
   • Niedostarczenie pracy w terminie skutkuje brakiem zaliczenia na jej podstawie!!! Student po przestudiowaniu literatury zaleconaj na pierwszych zajęciach przychodzi w wyznaczonym terminie na egzamin. Od tej zasady nie ma odstępstw.
© 2006-2018 Piotr Siemiątkowski (last update: 18.02.2018, 18.00)