Publikacje

for scholar for for for for for

Lista publikacji (od 2000 roku):

List of publications (since 2000):

 • Siemiątkowski, P., Tomaszewski, P. (2021). Effect of shooting sports on the vis ?vis a level of economic growth. Journal of Physical Education and Sport, 21, pp. 984-989.
 • Siemiątkowski, P., Tomaszewski, P. (2021). Determinants of the development of shooting sports in Poland.Journal of Physical Education and Sport, 21, pp. 1006-1013.
 • Zrównoważony rozwój lokalny a innowacyjność regionów, [w:] Czaplewski L., Jurewicz D., Szóstek A. (red.), Innowacyjny samorząd: rola samorządu w kreowaniu innowacyjności regionalnej, Wydawnictwo Adam Marzszałek, Toruń 2020.
 • Siemiątkowski, P., Tomaszewski, P., Marszałek-Kawa, J. and Rezmer-Płotka, K. (2020). The Assessment of the Efficiency of the Sustainable Development Policy in the Category of Economic Order across Polish Provinces. In Sustainable economic development and advancing education excellence in the era of global pandemic: proceedings of 36th International Business Information Management Association Conference (pp. 9251–9259). Granada, Spain: [Norristown, Pa]: International Business Information Management Association. http://doi.org/10.5281/zenodo.4455264
 • Siemiątkowski, P., Tomaszewski, P., Marszałek-Kawa, J. and Czarnecka, A. (2020). The Effectiveness of the Local Security Policy and Sustainable Development of Rural Areas in the Kuyavian-Pomeranian Province in Poland. In Sustainable economic development and advancing education excellence in the era of global pandemic: proceedings of 36th International Business Information Management Association Conference (pp. 9238–9250). Granada, Spain: [Norristown, Pa]: International Business Information Management Association. http://doi.org/10.5281/zenodo.4429537
 • Siemiątkowski, P., Tomaszewski, P., Marszałek-Kawa, J. and Gierszewski, J. (2020). The Financing of Renewable Energy Sources and the Level of Sustainable Development of Poland’s Provinces in the Area of Environmental Order. Energies, 13(21), 5591. doi:10.3390/en13215591
 • Siemiątkowski, P., & Tomaszewski, P. (2020). Lokalny wymiar polityki bezpieczeństwa. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Polcikiewicz, Z., & Siemiątkowski, P. (2020). Modernizacja techniczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie możliwości finansowych państwa, [w:] J.Piątek, R.Podgórzańska, S.Stempiński (red.), Bezpieczeństwo w badaniach i w praktyce, Wydadwnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020.
 • Marszałek-Kawa, J., & Siemiątkowski, P. (2020). THE IMPLEMENTATION OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AT THE LOCAL LEVEL. THE CASE OF THE DISTRICTS OF KUYAVIAN-POMERANIAN PROVINCE. Baltic Journal of Economic Studies, 6(2), 1-8. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2020-6-2-1-8
 • Siemiątkowski, P., Tomaszewski P., Marszałek-Kawa J., Polcikiewicz Z. (2020). The assessment of the local security policy efficiency. European Research Studies Journal, 23(3), 217-237. DOI: 10.35808/ersj/1634
 • Marszałek-Kawa, J., & Siemiątkowski, P. (Ed.). (2020). Expose Prezesów Rady Ministrów 1989-2019. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. https://doi.org/10.15804/expo.prem.2020
 • Siemiątkowski, P. & Jankowska, E. (2020). Measuring the Progress in Realizing the Strategy “Europe 2020” in 2010–2016 in 28 European Union Member States. Polish Political Science Yearbook, 49(1), 11–31. https://doi.org/10.15804/ppsy2020102
 • Gierszewski, J, Siemiątkowski, P, & Urbanek, A. (2020). Local Security in the Idea of Sustainable Development. European Research Studies Journal, Volume XXIII, Issue 2, 405-420. doi:10.35808/ersj/1600
 • Polish National Bank, Subsidies, Game Theory, Autarchy, Budget, Public finance [w:] J.Marszałek-Kawa, D.Plecka (red.), The Dictionary of Political Knowledge, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020.
 • Siemiątkowski, P., Tomaszewski, P., Jurgilewicz, O., & Poplavska, Z. (2019). Assessment of basic elements of the security system of local communities, Journal of Security and Sustainability Issues 9(2): 617-635. https://doi.org/10.9770/jssi.2019.9.2(20)
 • Redo, M., Siemiątkowski, P. (2019). Cost channel in the mechanism of transmitting monetary policy in Poland. Journal of International Studies, 12(4), 130-143. doi:10.14254/2071-8330.2019/12-4/9
 • P. Siemiątkowski, P.Tomaszewski, Obszar, problematyka i interdyscyplinarność badań nad bezpieczeństwem w polskim dyskursie naukowym [w:] Z.Polcikiewicz, P.Siemiątkowski, P.Tomaszewski (red.), Współczesne wyzwania polityki bezpieczeństwa państwa, TNOiK, Toruń 2019.
 • E.Jankowska, P. Siemiątkowski, Podstawy ekonomii. Skrypt do wykładów i ćwiczeń, TNOiK, Toruń 2018.
 • P. Siemiątkowski, P. Tomaszewski, Poczucie bezpieczeństwa członków społeczności lokalnych na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, "Przedsiębiorść i Zarządzanie" 2018, tom XIX, zeszyt 8, część 2.
 • P.Siemiątkowski, Bezpieczeństwo energetyczne jako obszar bezpieczeństwa ekonomicznego państwa [w:] A.Czwołek, P. Siemiątkowski, P.Tomaszewski (red.), Bezpieczeństwo energetyczne państwa, TNOiK, Toruń 2018.
 • P. Siemiątkowski, P. Tomaszewski, M. Redo, P. Rutkowska (red.), Profile badawcze polskich katedr i zakładów bezpieczeństwa, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018.
 • External financial security of the European Union member states outside the Eurozone. "Journal of International Studies" 2017, 10(4), 84-95. doi:10.14254/2071-8330.2017/10-4/6.
 • Interferencja zagrożeń zewnętrznego bezpieczeństwa finansowego państwa, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2017, tom XVIII, nr 9, część 2
 • M.Redo, P.Siemiątkowski, Zewnętrzne bezpieczeństwo finansowe państwa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, 2017. - monografia, ISBN 978-83-231-3852-5; DOI: 10.12775/TIS.2017.100
 • The influence of the global economic crisis on the international investment position of European Union member states, "Torun International Studies" 2016, no 9. DOI: 10.12775/TIS.2016.009
 • Uzależnienie finansowe jako zagrożenie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2015. - monografia, ISBN 978-83-231-3408-4
 • E.Cieślik, E.Jankowska, G.Górniewicz, A.Piotrowicz, J.Redo, M.Redo, P.Siemiątkowski, Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodnie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2015, DOI: 10.12775/TIS.2015.100. - monografia ISBN 978-83-231-3510-4
 • P.Siemiątkowski, E.Jankowska, Financial dependence of the selected countries of Central and Eastern Europe [w:] V.Bobcak, A.Romanova, I.Vojnikova (eds.), Tax Law vs Tax Frauds and Tax Evasion, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Law, Košice 2015.
 • Financial dependence of the Polish economy, "Torun International Studies" 2014, nr 7. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2014.003.
 • E. Jankowska, K. Kącka, B. Stachowiak , P. Siemiątkowski, Introduction to the Balance of Integration of Central and Eastern European Countries, "British Journal of Education, Society & Behavioural Science" 2014, No. 4 (10).
 • British foreign direct investments in the light of the world financial crisis, "Torun International Studies" 2013, No. 6, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2013.006.
 • The Evaluation of Chinese Economic Policy in the Light of its International Investments Position, "Atheneum. Polish Political Science Studies" 2013, nr 40; DOI: http://dx.doi.org/10.11648/j.jwer.20130205.12
 • G.Górniewicz, P.Siemiątkowski, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko - pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem Podstrefy Łysomice i działającej w niej firmy Poland Tokai Okaya Manufacturing [w:] P.Czechanowski, D.Grala (red.), Przedsiębiorstwa podczas przemian systemowych w Polsce przełomu XX i XXI wieku. Sukcesy i porażki na rynku, Verbum, Poznań 2013.
 • P. Siemiątkowski, E. Jankowska. Financial Dependence of the PIIGS Countries, "Journal of World Economic Research" 2013, Vol. 2, No. 5, pp. 89-94.
 • P.Siemiątkowski, G.Górniewicz, Zmiany międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Grecji w okresie kryzysu. Część druga, [w:] Metodologiczne aspekty zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 737, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 56, Szczecin 2012.
 • G.Górniewicz, P.Siemiątkowski, Zmiany międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Grecji w okresie kryzysu. Część pierwsza [w:] Metodologiczne aspekty zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 737, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 56, Szczecin 2012.
 • Ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw, [w:] J.Czech-Rogosz, J. Pietrucha, R.Żelazny (red.), Wybrane aspekty przemian strukturalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011.
 • E.Jankowska, P.Siemiątkowski, Poziom rozwoju ekonomiczno-społecznego a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w wybranych krajach UE, [w:] Strategie i determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 685, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 46, Szczecin 2011.
 • P.Siemiątkowski, P.Gajkowski, Specyfika relacji z klientem korporacyjnym w japońskim modelu międzynarodowej ekspansji produkcyjnej na przykładzie Poland Tokai Okaya Manufacturing Sp. z o.o., [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 686, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 47, Szczecin 2011.
 • Odpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych z Chińskiej Republiki Ludowej [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 686, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 47, Szczecin 2011.
 • The poles and their perception on employment opportunities in the European Union countries , "Studia Negotia" 2011, nr 3 (Universitatis Babeş-Bolyai, Romania).
 • G.Górniewicz, P.Siemiątkowski, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim na tle Polski, [w:] S.Kamosiński, J.Laskowska (red.), Wybrane aspekty funkcjonowania gospodarki w skali regionu na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, Wydawnictwo Mass, Bydgoszcz 2011.
 • G.Górniewicz, P.Siemiątkowski, Przyczyny zmian międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski, [w:] P.Siemiątkowski (red.) Toruńskie Studia Międzynarodowe 2010, nr 1 (3); DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2010.006
 • Skala i struktura napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Rumunii, [w:] P.Siemiątkowski (red.) Toruńskie Studia Międzynarodowe 2010, nr 1 (3); DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2010.011
 • Rozmiary dysproporcji w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie, [w:] E.Urbańczyk (red.), Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstw w warunkach konkurencji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2010, nr 634, Szczecin 2010.
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Afryce jako przykład marginalizacji w procesach globalizacji gospodarki światowej, [w:] P.Siemiątkowski (red.), Międzynarodowe przepływy czynników produkcji, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010.
 • Мотиви припливу прямих іноземних інвестицій в Польщу, результати досліджень, Актуальні проблеми міжнародних відносин, Випуск 84 (Частина ІІ), Відділ оперативної поліграфії Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ 2009.
 • Wyznaczniki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, wyniki badań, [w:] Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2009, nr 578, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 24, Szczecin 2009.
 • Globalne przepływy inwestycji zagranicznych, jako główna przyczyna eksplozji światowego kryzysu, "Atheneum. Polskie Studia Politologiczne" 2009, nr 22.
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Wielkiej Brytanii w kontekście globalnego kryzysu finansowego, Jacek Jaworski, Jan Wiśniewski (red.), Finanse w nowoczesnej gospodarce, Prace naukowe WSB w Gdańsku, Tom I, Gdańsk 2008.
 • Ukraina jako główny konkurent Polski w przyciąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Актуальні проблеми міжнародних відносин, Випуск 79 (Частина ІІ), Відділ оперативної поліграфії Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ 2008, s. 24-31.
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Federacji Rosyjskiej i ich determinanty, [w:] P.Siemiątkowski (red.) Toruńskie Studia Międzynarodowe nr 1 (1) 2007. Zeszyty Naukowe Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2008.
 • Nowe kierunki ekspansji inwestorów zagranicznych w Europie Środkowo-Wschodniej, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 7, Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Szczecin 2008.
 • Nowe tendencje w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, w pracy zbior. pod red. S.Antkiewicz i M.Kalinowski, Tendencje i uwarunkowania rozwoju finansów przedsiębiorstw i finansów publicznych, CeDeWu, Gdańsk 2008.
 • Foreign Direct Investment in chosen Central and Eastern Europe countries against a background of world investment, w pracy zbior. pod red. B. Kołosowskiej i P. Prewysz-Kwinto, Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji, Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń 2008.
 • P. Siemiątkowski, E. Jankowska, Zagrożenia i korzyści dla polskich przedsiębiorstw przyjmujących bezpośrednie inwestycje zagraniczne, w pracy zbior. pod red. E.Urbańczyka, Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Kreos, Szczecin 2007.
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na Ukrainie i ich determinanty, w pracy zbior. pod red. E. Skawińskiej, Konkurencyjność i innowacyjność podmiotów, Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.
 • G. Górniewicz, P. Siemiątkowski, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie. Skala, struktura i skutki przepływów, "Ekonomista" 2007, nr 3.
 • P. Siemiątkowski, G. Górniewicz, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej na tle inwestycji światowych, Rocznik Naukowy WSB w Toruniu, nr 5 (5) 2006, Toruń 2007.
 • G. Górniewicz, P. Siemiątkowski, Zadłużenie zagraniczne Polski w latach 1990-2006, Rocznik Naukowy WSB w Toruniu, nr 5 (5) 2006, Toruń 2007.
 • G.Górniewicz, E.Jankowska, P.Siemiątkowski, Makroekonomia. Materiały do ćwiczeń, TNOiK, Toruń 2007.
 • Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski a rozwój regionów. Zagrożenia i korzyści, w pracy zbior. pod red. M. Kruszki, Gospodarka w warunkach integracji europejskiej, Szczecin 2006.
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Chinach. Skala, struktura i warunki inwestowania, "Przegląd Organizacji" 2007, nr 2.
 • Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w pracy zbior. pod red. J. Otto, R. Stanisławskiego, Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim, Tom II, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006.
 • Światowe inwestycje portfelowe, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2006, nr 11.
 • P.Siemiątkowski, E.Jankowska, Scale and structure of foreing direct investments - flow to Poland In the central-eastern European context, w pracy zbior. pod red. B. Kryk, Competition, competitiveness and sustainable development, Monograph No 4 in series Economics & Competition Policy, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006. (*.pdf)
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a inwestycje portfelowe. Polska na tle świata, Studia Ekonomiczne i Finansowe, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Toruń 2006.
 • Ryzyko inwestycji zagranicznych w Polsce, w pracy zbior. pod red. E. Urbańczyka, Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Szczecin 2006.
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz ich determinanty w Republice Czeskiej, "Przegląd Organizacji" 2006, nr 3.
 • Internet w mikro i małych przedsiębiorstwach województwa kujawsko-pomorskiego, w pracy zbior. pod red. A. Bielawskiej, Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 427, Szczecin 2006.
 • G. Górniewicz, P. Siemiątkowski, Wprowadzenie do międzynarodowych przepływów kapitału, Toruń 2006 - K l i k n i j
 • Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki, w pracy zbior. pod red. W. Kosiedowskiego, Regiony Europy Środkowej i Wschodniej wobec globalizacji i integracji międzynarodowej, Włocławek 2005.
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne oraz warunki inwestowania na Słowacji, Problemy integracji europejskiej, tom 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005.
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w polskim sektorze bankowym, w pracy zbior. pod red. B. Kołosowskiej, M. Dynus, J. Patyka, Konkurencyjność polskiej gospodarki wobec procesu integracji europejskiej, Toruń 2006.
 • E.Jankowska, P.Siemiątkowski, Mikroekonomia. Zbiór zadań, TNOiK, Toruń 2006 - K l i k n i j
 • P.Siemiatkowski, P.Gajkowski - Wpływ inwestora zagranicznego na restrukturyzację przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa branży budowlanej, Roczniki WSB w Toruniu, nr 4(4), Toruń 2005.
 • P. Siemiątkowski, K. Szulc, Inicjatywy wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na płaszczyźnie regionalnej i lokalnej na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, w pracy zbior. pod red. E. Urbańczyka, Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Tom II, Szczecin 2005.
 • Determinanty ekonomiczne napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, w pracy zbior. pod red. E. Urbańczyka, Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Tom I, Szczecin 2005.
 • P. Siemiątkowski, K. Szulc, Funkcjonowanie małych przedsiębiorstw w warunkach konkurencyjnego rynku Unii Europejskiej, w pracy zbior. pod red. A. Bielawskiej, Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwerstytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 • P. Siemiątkowski, E. Siemiątkowska, Kierunki dostosowania wyższego szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w Polsce - wybrane aspekty, materiały konferencyjne, Toruń 2005 (w druku).
 • Miejsce Polski w międzynarodowych napływach inwestycji bezpośrednich, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 6(6), Wrocław 2006.
 • G. Górniewicz, P. Siemątkowski, Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski, w pracy zbior. Problemy integracji europejskiej, t. 3, Bydgoski Dom Wydawniczy MARGRAFSEN s.c., Bydgoszcz 2005.
 • Perspektywy napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, w pracy zbior. pod red. L.M. Pacholskiego i S. Trzcielińskiego, Przedsiębiorstwo konkurencyjne, Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005.
 • Potencjalne korzyści i zagrożenia dla kraju importera bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w pracy zbior. pod red. S. Pangsy-Kania i G. Szczodrowskiego, Polityka i rozwój gospodarczy Polski w UE. Ocena i perspektywy, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 • Wybrane następstwa napływu kapitału zagranicznego do Polski, w pracy zbior. Problemy integracji europejskiej, t. 3, Bydgoski Dom Wydawniczy MARGRAFSEN s.c., Bydgoszcz 2005.
 • G. Górniewicz, P. Siemiątkowski, Wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie. Zagrożenia i korzyści, w pracy zbior. Problemy integracji europejskiej, t.2, Bydgoski Dom Wydawniczy MARGRAFSEN s.c., Bydgoszcz 2004.
 • P. Siemiątkowski, V. Szmyt-Radošević, Europejski rynek pacy po rozszerzeniu, "Nowe Życie Gospodarcze" 2004, nr 11.
 • Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz motywy i bariery inwestowania w Polsce, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, nr 4 (4), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wrocław 2004.
 • P. Siemiątkowski, V. Szmyt-Radošević, Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na polski rynek pracy, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, nr 3 (3), Toruń 2004.
 • P. Siemiątkowski, K. Szulc, Wykorzystanie środków pomocy Unii Europejskiej dla Polski na przykładzie Programu SAPARD, w pracy zbior. pod red. E. Urbańczyka, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka Gospodarcza, Szczecin 2004.
 • P. Siemiątkowski, V. Szmyt, Polacy na rynku pracy Zjednoczonej Europy, w pracy zbior. pod red. E. Urbańczyka, Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, Szczecin 2003.
 • Wykorzystanie internetu przez polskie przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym jako następstwo procesu globalizacji, w pracy zbior. pod red. E. Urbańczyka, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, t.I, Szczecin 2002.
 • Korporacje transnarodowe jako źródła pochodzenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie, Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, Nr 1, Toruń 2001.
 • J. Wiśniewski, P. Siemiątkowski, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce a rozwój przedsiębiorstw - wybrane aspekty, w pracy zbior. pod red. E. Urbańczyka, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Szczecin 2001.
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce - wybrane aspekty, Zeszyty Naukowe WSHE, tom 7, Nauki ekonomiczne, Zeszyt 2, Włocławek 2000.
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce i na świecie - dynamika zjawiska, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie, Nr 1, Poznań 2000.

 • for scholar for for

  © 2006-2021 Piotr Siemiątkowski (last update: 28.10.2021, 18.00)